Vận Tải Đường Sắt

Chúng tôi chuyên về vận tải đường sắt, cung cấp các toa chứa đầy, các toa chứa hàng lẻ, đặc biệt là vận chuyển quốc tế từ Trung Quốc đi các nước khu vực OECD và ngược lại.

Hệ thống các tuyến gồm: Trung Quốc-Lạng Sơn/Lào Cai-Yên Viên (Hà Nội)- Hải Phòng-HCM.

Bên cạnh vận chuyển các loại cont 20 và 40, ANT còn xử lý các hàng  rời, hàng lạnh, quá khổ quá tải bằng đường sắt với hiệu quả như nhau.

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI