Quy trình thủ tục cấp C/O cho doanh nghiệp lần đầu khai C/O

Quy trình thủ tục cấp C/O cho doanh nghiệp lần đầu khai

Bước 1: Đăng ký hồ sơ doanh nghiệp

Hồ sơ đăng ký hồ sơ thương nhân bao gồm:

a) Đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký Đơn đề nghị cấp C/O form E và con dấu của thương nhân;

b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân (bản sao có dấu sao y bản chính);

c) Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (bản sao có dấu sao y bản chính);

d) Danh mục các cơ sở sản xuất của thương nhân.

Bước 2: Bộ hồ sơ chuẩn bị form C/O

1.                 Bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O form E gồm:

a)                 Đơn đề nghị cấp C/O form E đã được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ;

b)                Bộ C/O form E đã được khai hoàn chỉnh gồm một (01) bản chính và ba (03) bản sao;

c)                 Tờ khai hải quan đã làm thủ tục hải quan;

d)                Hóa đơn thương mại;

e)                 Vận tải đơn.

Thủ tục cấp C/O: Các bạn có thể tham khảo bảng sau

 

 

Mọi thắc mắc, băn khoăn vui lòng liên hệ Mr Việt: 0948 434 244---- Email: vietva.op@antlogistics.com.vn

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI