Hướng dẫn thủ tục

  • Quy trình thủ tục cấp C/O cho doanh nghiệp lần đầu khai C/O

    Quy trình thủ tục cấp C/O cho doanh nghiệp lần đầu khai C/O

    Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa – C/O (Certificate of Origin) là văn bản do tổ chức có thẩm quyền thuộc quốc gia hoặc vùng lãnh thổ xuất khẩu hàng hóa cấp, dựa trên những quy định và yêu cầu liên quan về xuất xứ, chỉ rõ nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.
    Xem thêm

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI